FOM Natuurkunde Proefschriftprijs

Om hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek door jonge onderzoekers te belonen heeft FOM in 2010 de jaarlijkse FOM Natuurkunde Proefschrift Prijs ingesteld.

11/01/2016 | 10:53 AM

Winnares dr. Julija Bagdonaitė schreef dit jaar het beste natuurkundige proefschrift en wint daarmee een bedrag van 10.000 euro. Bagdonaité promoveerde cum laude op 7 april 2015 aan de VU bij prof. Wim Ubachs en prof. Lex Kaper. Ook voor haar kwam de prijs als een verrassing. "Ik wist niet van mijn nominatie", zegt Bagdonaitė. "Het is geweldig hoe mijn promotor altijd een stap extra doet voor zijn projecten."

Voor haar proefschrift, 'Search for a variation of the proton-electron mass ratio from molecular hydrogen and methanol',onderzocht Bagdonaité op verschillende manieren hoe constant de proton-elektron-massaverhouding is in het universum. Zij toonde aan dat deze fundamentele natuurconstante al miljarden jaren lang constant is en ook niet varieert in zwaartekrachtsvelden. De selectiecommissie roemt de originaliteit van het onderzoek waarin Bagdonaité een veelheid aan technieken en concepten combineert uit de astrofysica, fundamentele fysica en moleculaire fysica. Behalve het inleidende hoofdstuk, zijn alle hoofdstukken op zichzelf staande, wetenschappelijke artikelen, waarvan er één in Science en drie in Physical Review Letters zijn gepubliceerd.

Ondanks die hoge wetenschappelijke kwaliteit, heeft Bagdonaitė de wetenschap verlaten om te gaan werken in de technologie-industrie van Silicon Valley. Momenteel werkt ze als data-analist bij Facebook. "Ik gebruik applied machine learning voor het oplossen van big data-problemen", vertelt ze. "Er is in de technologiesector veel waardering voor mensen met een wetenschappelijke achtergrond. Ook als ik in de toekomst niet terugkeer naar de wetenschap, hoop ik via innovaties in deze sector toch bij te dragen aan het vergroten van onze kennis."