NWO Vidi-beurs voor natuurkundige Iddo Heller

Natuurkundige Iddo Heller (Fysica van Levende Systemen) heeft een Vidi-beurs van NWO toegekend gekregen, ter waarde van 800.000 euro. Met het geld gaat hij onderzoek doen naar de werking van antivries-eiwitten.

05/31/2017 | 12:02 PM

Het onderzoek van Iddo Heller gaat over eiwitten die zich op het grensvlak tussen ijskristallen en water begeven en op nog onduidelijke wijze de faseovergang van water naar ijs weten te ‘temmen’: “Er zijn razend interessante ideeën over de natuurkunde achter de antivries-activiteit van deze eiwitten, maar niemand is nog in staat geweest dit direct te zien of te testen. Ik ga nieuwe technieken ontwikkelen waarmee we microscopische ijskristalletjes kunnen genereren, vastpakken en controleren. Ook wil ik microscopie-methoden gaan ontwikkelen om tegelijkertijd de eiwitten in real-life in actie te kunnen filmen.”

Startpunt voor nieuwe onderzoekslijn
Heller ziet een grote toekomst in het gebied waar nanotechnologie en biologie elkaar treffen. “Denk daarbij aan trends als nanomedicine, lab-on-a-chip technologie, en directe interfaces tussen nanotechnologie en biologische systemen.”

Heller studeerde en promoveerde aan de TU Delft bij Technische natuurkunde, in de groep Moleculaire Biofysica. Daarna kwam hij als postdoc bij de VU werken, waar hij verder de biologie/biofysica in is gedoken. “Ik wil mijn achtergrond in deze beide werelden aanwenden om de dynamica op zulke liquid-solid interfaces beter te kunnen begrijpen en te bestuderen. Dit Vidi-onderzoeksproject is voor mij een belangrijk startpunt voor deze onderzoekslijn.”

Voedsel en vliegtuigen
Het onderzoek focust op het achterhalen van de fundamentele natuurkunde van antivries-eiwitten en het ontwikkelen van breder toepasbare onderzoeksmethoden. Een beter begrip van antivries-eiwitten biedt mogelijkheden om hun werking in de toekomst in ons voordeel te gebruiken: “Denk daarbij aan het ontwikkelen van kunstmatige antivries-eiwitten voor de voedselindustrie die de houdbaarheid van bevroren producten verlengt, of het modificeren van dieren of planten om oogsten te beschermen tegen bevriezen. Of denk aan het ontwikkelen van antivries-coatings voor vliegtuigen of elektriciteitskabels. Als we iets verder durven te dromen kun je ook aan cryo-conservatie van cellen, organen of zelfs toepassingen in de ruimtevaart gaan denken. Als sommige insecten temperaturen tot wel -70 graden Celsius kunnen overleven dankzij antivries-eiwitten, dan zou het fantastisch zijn als we dat breder kunnen toepassen!”

Vidi-beurzen
Naast Iddo Heller hebben nog vijf andere VU-wetenschappers en één wetenschapper van VUmc een Vidi-beurs toegekend gekregen. NWO heeft in het totaal aan 89 ervaren onderzoekers een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend. Hiermee kunnen zij een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een onderzoeksgroep opzetten. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers tot 5 jaar onderzoek doen. De Vidi-beurzen worden jaarlijks door NWO toegekend.